Satürn’ün Genel Özellikleri

Etrafında Buz,gaz Ve Kaya Parçalarından Oluşa Halka Hangi Gezegene Aittir.

Güneş sisteminde halkası net ve büyük olan tek gezegen Satürn’dür. Bu durumda, etrafında buz, gaz ve kaya parçalarından oluşa halka hangi gezegene aittir. Sorusunun cevabı bu gezegendir. Güneş sisteminin 6. gezegeni olan Satürn diğer gezegenlerin aksine bu halkaya sahiptir.

 Satürn’ün Genel Özellikleri

Güneş etrafındaki bir turunu 29.5 yılda tamamlayan bu gezegen, Güneşe yaklaşık 1.4 milyar km uzaklıktadır. Kendi çevresini ise yaklaşık 10 saatte döner.

Yoğunluğu en düşük olan gezegenlerden biridir. Yoğun olarak helyum ve hidrojenden oluştuğu için Jüpiter gibi bir gaz devidir. Gezegenin hacmi, Dünya’nın hacminin yaklaşık olarak 700 katıdır. 53 uyduya sahiptir. Dönüş hızının ve düşük yoğunluğun etkisiyle oluşmuş şekli, kutuplardan basık ve ekvatordan geniştir. Kutuplardan basık oluşunun temel sebebi ise gezegenin çekirdeğidir. Çekirdek demir gibi ağır metallerden meydana geldiği için yoğundur ve çekim kuvveti güçlüdür, gezegenin yaklaşık olarak dörtte birini oluşturmaktadır.

Çekirdekten yüzeye doğru çıkıldıkça katı oranı azalırken gaz oranı artmaya başlar. Yoğunluk giderek azalır ve hacim giderek artar. Yüzeye gelindikten sonra biraz daha yukarı çıkıldığında Satürn’ün ilgi çekici halkalarıyla karşılaşılır.

 Satürn’ün Halkası

Büyük ve tek gibi duran bu halka aslında birçok halkadan meydana gelmekte. Bu halkaların yüzde 95 kadarı buz parçalarından oluşurken kalan kısmı da çeşitli kaya parçalarından oluştuğu bilinmekte. Parçaların bazıları kum tanesi kadar küçükken, bazıları kamyon kadar büyük. Gezegenin halkaları merkezinden 67.000 km uzakta başlar ve 480.000 km uzaklığa gelindiğinde biter. Halkaların kalınlığı ise yaklaşık olarak 100 metredir.

Tüm bunları bilmekle beraber halkaların nasıl oluştuğu hakkında henüz net bir bilgi yok ancak bir gök taşının veya Satürn’ün uydusunun gezegenin çekim kuvvetinin etkisiyle parçalanması sonucu oluşmuş olabileceği, önde gelen hipotezler arasında.