Endüstrinin Alt Kolları Nedir?

Endüstri ya da sanayi var olabilmek için birçok bileşene ihtiyaç duymaktadır. Bu belli başlı alt kollar endüstrinin sürdürülebilirliğini sağlar.

Alt Kollar

Sermaye

Endüstrinin ya da sanayinin var olabilmesi için olmazsa olmaz şartların başında gelmektedir. Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda sanayinin gelişmemiş olmasının sebeplerinden bir tanesi, geçmiş borçlardan kaynaklı sermayenin yetersizliği ve / veya olmayışıdır.

Hammadde

Ülkemizde bu konuda sıkıntı yaşanmamaktadır. Türkiye hammadde konusunda oldukça zengin bir ülkedir. Ancak biz işlemede sıkıntı yaşayıp maalesef hammaddeyi satıp işlenmiş malı satın alıyoruz.

Enerji

Sanayinin devamlılığı için makinelerin işlerliği gerekmektedir. Makinelerin işlerliğini sağlayan da enerjidir. Endüstrinin çok geliştiği yerde enerji harcaması da vardır.

İş Gücü

Endüstride makineli üretim yapılsa da o makinelerin kullanımında insan gücü gerekmektedir. Ya da hammaddeyi çıkarmada gerekebilir. Bir dönem Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkeler insan gücü bulamadıkları için veya ucuz emekçi için gurbetçi kabul etmişlerdi.

Ulaşım

Ulaşım da endüstri için gereklidir. Malı çıkarıp işlemek ve pazarını bulmak yetmemektedir. O malı yerine ulaştırmak için bir ulaşım ağına ihtiyaç vardır. Zaten ulaşımın kolay olduğu yerlerde endüstriyelleşme oldukça fazladır.

Pazar

Endüstri için olmazsa olmazlardan birisi daha. Çünkü malı çıkarıp işlemek, hatta en kalitesini yapmak boşa olur, onu satacak bir pazar bulunmazsa. Dolayısıyla pazar bulup onun orada reklamını yapmak ve malını satmak endüstri için sermayeden sonra gelen en önemli unsurdur.

Related posts