Endüstri Üretim Faaliyetlerinde Yaşanan Gelişmeler

İleri Teknolojinin Getirdikleri

Teknoloji’nin ileri noktalara taşınmasıyla birlikte endüstri üretim faaliyetlerinde yaşanan gelişmeler taleplere karşılık verebilmeye başlamıştır. Avrupa ülkeleri birbirleriyle rekabete girerek hem üretimi daha fazla arttırmışlar hem de kıt kaynakları daha en uygun bir şekilde kullanmaya yönelmişlerdir. Dijital dönüşüm fikrinden yola çıkarak akıllı yapılanma ekonomisi doğmuştur. Akıllı yapı sistemleriyle birlikte müşteri taleplerine hızlı cevap veren, iyileştirilmiş kalite standartı olan, daha az israf eden ve daha az hata yapan imalat sistemi oluşturulmuştur. Ayrıca dijital teknolojilere ulaşım kolaylaşmış ve sanayi platformlarının oluşmasına sağlam bir zemin hazırlanmıştır. E- ticaret ağları, lojistik ve şebeke unsurları dünya üzerinde küresel ticaret hacmini %46 etkilemiştir. Küresel rekabet sırasında en önde olmak isteyen sektörler interneti, yapay zeka sistemlerini, alanında uzman tasarımcılar ve yazılımcıları kullanarak, değişen dünyada liderlik konumlarını korumaya ve ilerletmeye çalışmışlardır.

 Katma Değeri Yüksek Bir Çalışma

Elektrik için kullanılan güneş enerjisi üzerinde duran sektör liderleri Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrali olan Konya Kızören Santrali’ni 22,5 milyon dolar yatırımla kurmuşlardır. Bu santral sayesinde 18 bin ton CO2 salınımının engellenmesi ve buna bağlı olarak 45.000 ağacın kurtarılması hedeflenmiştir.

 Bir Farkındalık Uygulaması

Avrupa Komisyonu Ve Sosyal Yenilik Programı kapsamında sektördeki uzmanlığın geliştirilebilmesi için teklif çağrısı yayınlanmıştır. Program çerçevesinde sosyal tarafları ve aktörleri bir araya getirerek ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalığı arttırma çalışmaları yapılmıştır.

 Devrim Niteliğinde Çalışmalar

İletişim alanında 3G teknolojisi kullanılırken devrim niteliğindeki çalışmalar da devam etmektedir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2020 yılında 5G teknolojisinin kullanıma sunulacağı yönünde açıklamalar yapmıştır. Sırf bu açıklama bile teknoloji alanında ne kadar ileri bir boyutta olduğumuzun ve bunun sektöre nasıl olumlu katkılar sağladığının yeterli bir delili sayılır.

Related posts

One Thought to “Endüstri Üretim Faaliyetlerinde Yaşanan Gelişmeler”

  1. Haşmet

    endüstri o kadar gelişti ki artık bizlere plastik pirinç üreterek plastik pilav yedirecekler bu dönemlere gelirken endüstrinin çok da ilerlememesi lazım doğallıktan çok kimyasal yiyeceklerin üretimine geçecekler ne de olsa ölmeyen meslek gıda mesleği

Comments are closed.