Tarım Arazilerinde Toplulaşma

Halen nüfusunun önemli bir bölümünün geçimini tarımdan sağladığı ülkemizde, ekilebilir arazilerin, başta miras yoluyla bölünme olmak üzere, çeşitli sebeplerle çok hisseli, şekilsiz ve dağınık yapıda oluşu, tarımsal üretimde verimi, üretim miktarını düşüren, birim başına maliyeti artıran etkenlerin başında gelmektedir. Türkiye’de de bu durumla ilgili, Avrupa’da çeşitli ülkelerde uygulanan, tarım arazilerinde toplulaştırma projeleri uygulamaya konulmuştur. Arazilerin çeşitli sebeplerle çok parçalı ve parsellerin düzensiz şekillerde oluşu, arazi sınırlarının, sulama ve drenaj tesisatlarının ekilebilir alandan çaldığı alan miktarının artışı ve ayrıca makinalı tarımın yapıldığı arazilerde birim başına yakıt ve benzeri maliyetlerin de artışı sonuçlarını doğurmaktadır. Tarım arazilerinde toplulaştırma projesi,…

Read More